Com apuntar-te?

Per vindre a cantar amb nosaltres, cal que formalitzes la teua matrícula del Curs 2020/2021.

Per això només necessites:

1.-Llegir detingudament el "Protocol d'actuació. Mesures d'higiene i

prevenció davant el COVID-19". 

2.- Emplenar el formulari 2020-2021:

FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

3.- Emplenar i entregar el document de responsabilitat de participació

en l'activitat coral. 

4.- Entregar 20€ de matrícula, en un sobre tancat amb el nom del/de la coralista, el primer dia d'assaig.

71735656_2479390718835582_35071795369596

A més:

  • Emplenar "L'autorització per a eixir a soles de l'activitat" (si és el cas)

  • Portar una Fotocòpia del SIP -targeta sanitària- (sols nou coralistes)

  • Omplir el "Document de cessió de drets d'imatge" (sols nous coralistes)

Una volta ho tingues tot, has d'entregar-ho en un sobre tancat amb el nom del/de la coralista. 

Benvingut, benvinguda!